Skip to main content
Sequoia Logo

Elisabethsjukhuset

Fastighetsslag
Specialklinik (sjukvård)
Storlek
3 500 BTA
Avslutat
2022
Läge
Luthagen, Uppsala
Elisabethsjukhuset är en fantastisk fastighet med en spännande historia i centrala Luthagen. Ritad och uppförd i två flyglar under ett decennium mellan 1910–1920. Vid båda tillfällena av stadens då sittande stadsarkitekt. Tillsammans med Uppsala kommun framtidssäkrade vi byggnaden genom att initiera ett planarbete, både för att möjliggöra ytterligare användningsområden samt skydda byggnadens kulturvärden i en ny detaljplan. Under förvaltningen genomfördes en rad hyresgästanpassningar för att anpassa byggnaden efter hyresgästens behov.