Skip to main content
Urban Logo

Grönskogen

Fastighetsslag
Äldreboende
Storlek
3 080 BTA
Avslutat
2017
Fastigheten förvärvades 2015 med avsikten att utveckla bostäder. Urban Properties startade ett planarbete och fick snabbt planbesked för en förtätning till 6 200 kvm BTA. Hyresgästen utryckte en stark vilja att sitta kvar och efter hyresförhandlingar och hyresgästanpassningar tecknades ett nytt hyresavtal som ledde till att projektet såldes.