Skip to main content
Urban Logo

Kinna

Fastighetsslag
Bostäder och centrum
Storlek
3 500 BTA
Byggstart
Ej fastslagen
Ett äldre stadshotell under omdanade. Byggnaden har under flera år stått tom och tidigare användes den som migrationsboende. Vår vision är att tillsammans med kommunen skapa något nytt som Markborna kommer vara stolta över samt trivas över många år framöver. Fastigheten har både utretts som äldreboende, kommunkontor och bostäder.