Skip to main content
Urban Logo
ROT-priset

Träbyn

Fastighetsslag
Bostäder
Storlek
16 000 BTA
Avslutat
2022
Urban Properties vann en markanvisning 2018 för uppförande av studentbostäder i Jönköping. Husen uppfördes helt i trä och erhöll stöd statligt miljöstöd. Social hållbarhet var ett bärande element i projektidén och en stor del till varför Urban Properties erhöll markanvisningen det märks i utformning av gemensam klubblokal, tvättstugor, studierum och gårdsmarken. Projektet färdigställdes 2022 och förärades med Stadsbyggnadspriset av Jönköpings kommun för dess goda arkitektur.