Skip to main content
Urban Logo

Integritetspolicy

Bakgrund
Det är av största vikt för Urban Properties att våra kunder har förtroende att låta oss hantera och lagra nödvändiga data för att t ex kunna upprätta kontrakt sinsemellan. Vi vill också att våra kunder är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och säkert sätt varför alla ges möjlighet att ta del av nedan information.

Personuppgiftsansvarig
Urban Properties AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. I övrigt är respektive bolag/ ekonomisk förening inom Urban Properties-koncernen ansvarig för sin respektive behandling.

När sker behandling av personuppgifter hos Urban Properties?
Urban Properties tar emot och behandlingar personuppgifter i samband med uthyrning av hyresrätter/ parkeringsplatser samt kommersiella lokaler, försäljning av bostadsrätter och fastigheter, vid upphandling av vissa konsultationstjänster, vid utskick av nyhetsbrev och vid kontakt för lämnade intresseanmälningar.

Vilka personuppgifter behandlas hos Urban Properties?
Urban Properties hanterar all nödvändig information som krävs för att kunna teckna bindande avtal, såsom t ex överlåtelseavtal och hyresavtal. Det innebär bland annat personnummer, telefonnummer och nuvarande adress. När en person anmäler sig för vårt nyhetsbrev registreras namn och e-postadress. Vi registrerar i detta fall endast de uppgifter som frivilligt lämnas till oss. Man kan när som helst välja att avregistrera sig ifrån det om man inte önskar få det i framtiden.?

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter om våra kunder lämnas endast ut i det fall det följer av lag, myndighetsbeslut eller enligt instruktioner från behörigt organ hos kunden.

Hur länge sparas personuppgifterna? 
Uppgifterna som samlas in enligt ovan raderas när ändamålet för behandlingen har fullgjorts.

Cookies
På vår hemsida (www.urbanproperties.se) används cookies, små textfiler som lagras på en användares dator när en webbplats besöks. Cookies används för funktioner som t.ex. förbättrar vår hemsida för användaren och ger oss statistik om användandet av hemsidan.

Kontakt
Vid frågor om behandlingen av personuppgifter hos Urban Properties kontakta oss på info@urbanproperties.se.