Klimatlöftet

Urban Properties är ett mångsidigt bolag som sysslar med flera olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt. Ibland bygger vi om flera hundra år gamla byggnader, ibland bygger vi helt nya. I vissa fall jobbar vi med befintliga kommersiella fastigheter, i andra med hyresrätter eller bostadsrätter.

Vår gemensamma nämnare är att vi arbetar med byggnader som på olika sätt och av olika typer av ägare ska förvaltas långsiktigt. Vårt mål är att vi – i de projekt där vi bygger – ska se till att hållbara val görs där de kan för att bidra till en mer klimatsmart framtid.

Urban Properties vill dra sitt strå till stacken och har därför alltid med sig tanken kring hållbar och klimatsmart byggnation när vi planerar framtidens byggnader. Det är vårt klimatlöfte.

Hållbarhet

Som en del av vårt hållbarhetsarbete försöker vi t ex satsa på bra, effektiva energisystem, vi bygger det mesta i trä samt installerar som regel solceller och laddstolpar. I många fall finns det statliga bidrag för att möjliggöra energi- och klimateffektivt byggande. Då ser vi det som en självklarhet att försöka använda dessa.

Men hållbarhet handlar också om social hållbarhet. Vi tror att kan vi få människor att må bra och trivas i våra bostäder kommer de tas om hand bättre och bli föremål för mindre renoveringar och mindre nytt material över tid. Helt enkelt att bygga bostäder och miljöer människor trivs i. Bostäder som man vill ta hand om. En del av det arbetet är att välja material som står sig över tid. Material som åldras vackert och är naturliga med minimal miljöpåverkan.

Socialt engagemang

En viktig del av en uttrycket hållbarhet är också en hållbar värld och ett hållbart samhälle. Vi tror på att hjälpa till och stötta även i samhället. Vad vi gör är olika vid olika tidpunkter, men till stor del handlar det om att ha ett öppet sinne och sunt förnuft med alla vi träffar och på olika sätt gör affärer med.