Skip to main content
Urban Logo

Allhuset

Storlek
1 200 kvm
Lägenheter
25 st
Byggstart
2020
Färdigställt
2021
Ett framtidens hyreshus som är miljöcertifierat och byggt med trästomme, solceller och låga energivärden.