Skip to main content
Urban Logo

Bromma Kyrkby

Fastighetsslag
Bostäder
Storlek
1 750 BTA
Byggstart
2025
Tillsammans med Stockholm kommun har Urban Properties med partners tagit fram en detaljplan för att omstöpa två nedgångna villatomter till en liten mysig by bestående av 3 huskroppar om sammanlagt större 10 bostäder. Varje bostad blir cirka 160 kvm med egen uteplats och förgårdsmark. I Bromma Kyrkby ska det vara enkelt att leva medvetet i samklang med naturen och göra smart miljömässiga val. Husen kommer ha naturnära färger med spännande burspråk i gaveln invid matplatsen.