Skip to main content
Urban Logo

Sandbyhov

Fastighetsslag
Bostäder
Storlek
4 200 BTA
Byggstart
2024
I centrala Norrköping har området kring Sandbyhov genomgått en stor förändring. Från ett tidigare sjukhusområde till ett attraktivt bostadsområde med mycket kommunal service såsom skola, idrottshallar och bostäder. Urban Properties planerar att uppföra 30 st gedigna radhus med egna takterrasser och direkt anslutning till en intilliggande park.