Skip to main content
Urban Logo
Urban Properties har vunnit en markanvisning med både nyproduktion samt renovering av en gammal Sockerfabrik.