Skip to main content
Urban Logo

Veddesta

Storlek
11 500 BTA
Byggstart
2026-27
Vid det tidigare flygfältet i Barkarby har Järfälla kommun under flera års tid drivit ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt som nu även innefattar industriområdet Veddesta. Projektet ligger längs Veddestavägen med 200 meter till kommande T-banestation och drygt 400 meter till pendeltåget. På platsen planeras för en tät och stadsmässig bebyggelse med fokus på hållbarhet i produktion och under användning.