Skip to main content
Urban Logo

Veddesta

Storlek
3 000 kvm
Typ
Förvaltningsfastighet
Kommande detaljplaneutveckling till ca
11 000 kvm
Här pågår detaljplanearbete för att uppföra ett nytt flerbostadshus i det nya centrumet kring Veddesta.