Skip to main content
Urban Logo

Villa Ateno

Fastighetsslag
Bostäder
Storlek
1 900 BTA
Avslutat
2019
Villa Ateno som uppfördes 1906 hade under de senaste decennierna vanskötts av tidigare fastighetsägare. Byggnaden ansågs vara en sanitär olägenhet när Urban Properties tog över den för att återställa den till dess forna glans. Byggnadens utvecklas tillsammans med antikvarisk expertis och projektet innebar förutom att lägenhetsindelningen förändrades också att källare samt vind byggdes ut.