Skip to main content
Urban Logo

Wärsta Gård

Fastighetsslag
Bostäder
Storlek
650 BTA
Avslutat
2018
En gård med historia från 1700-talet där det under den senaste tiden huserade en Montessoriskola var i stort behov av renovering. Stiftelsen som ägde fastigheten tog fram en ny detaljplan för att möjliggöra byggnationen av en ny förskola på en avstyckad del av fastigheten. Urban Properties fick möjlighet att förvärva den gamla herrgården och kunde med gällande detaljplan tillsammans A-sidans arkitektkontor varsamt förädla och bygga till byggnaden. Genom renoveringen bevaras byggnaden för framtida generationer samtidigt som det gamla syftet som bostad blev återställt och 10 fint planerade bostäder skapades.